/

Polityka prywatności


Choose an article
Polityka prywatności
Zobacz wszystkie oferty kampery na sprzedaż

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 28.06.2021.

Van1.eu ceni Twoją prywatność i poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych. Zgodnie z zasadami ochrony danych przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Niniejsza Polityka prywatności opisuje gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę danych osobowych.

Van1.eu jest operatorem tej strony (zwanej dalej "Stroną") i administratorem przetwarzania danych, na podstawie przepisów rozporządzeń GDPR. Dalej, za każdym razem, gdy używane są słowa "my" lub "nasz", odnoszą się one do firmy Van1.eu która jest administratorem danych. Możesz skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych za pośrednictwem naszego formularza pomocy technicznej z komunikatem "Problem ochrony danych".

Van1.eu jest odpowiedzialny za zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie, przechowywanie i ochronę Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem. Możemy przetwarzać i przechowywać Twoje dane osobowe w naszych centrach danych w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich stron należących do grupy Van1. Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym czasie, publikując zaktualizowaną wersję na naszej stronie internetowej.

Gromadzimy, używamy i przechowujemy dane osobowe o Tobie i urządzeniach używanych do celów opisanych w sekcji "Przetwarzanie danych osobowych".

Te dane obejmują:

 • Twoje imię, adresy, numery telefonów, adresy e-mail,
 • opublikowane ogłoszenia, prośby o dodatkowe informacje na temat ogłoszeń, dane, które podajesz w zapytaniach leasingowych lub kredytowych, wiadomosći takie jak "Poszukuję...",
 • informacje finansowe (takie jak numery kart kredytowych lub rachunki bankowe), jeśli korzystasz z jednej z naszych płatnych usług,
 • inne dane przechowywane na koncie,
 • Twoja komunikacja z nami,
 • Twoje dane geolokalizacyjne,
 • dane statystyczne dotyczące przeglądanych stron, adresów URL odsyłaczy, informacji reklamowych, adresów IP, historii wizyt na naszej stronie,
 • informacje z plików cookie, sygnalizatorów sieciowych, unikalnych identyfikatorów itp.,
 • informacje, które udostępniasz w sieciach społecznościowych (w tym przypadek, gdy łączysz swoje konto z którąkolwiek z naszych stron z kontem w sieci społecznościowej) – te sieci społecznościowe mogą zapewniać automatyczny dostęp do niektórych danych osobowych,
 • inne dane osobowe określone w rozdziale "Przetwarzanie danych osobowych".

Używamy danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i świadczenia naszych usług (art. 6 (1) (b) rozporządzenia GDPR) w celu wypełnienia naszego obowiązku prawnego (art. 6 (1) (c) rozporządzenia GDPR) lub w celu ochrony Twoich interesów (art. 6 (1) (d) rozporządzenia GDPR); a także w celu przestrzegania naszych uzasadnionych interesów, jeśli Twoje prawa i wolności nie przekraczają tych interesów (art. 6 (1) (f) rozporządzenia GDPR). Obejmuje to następujące przypadki:

 • dostarczyć Ci treści zgodnie z Twoimi zainteresowaniami i preferencjami,
 • publikować ogłoszenia,
 • polepszać nasze usługi,
 • zapewniać dokładność danych,
 • zapewnić dostęp do historii wyszukiwania i pojazdów podobnych do tych, które wyszukiwałeś / oglądałeś,
 • skontaktować się z Tobą w sprawie Twojego konta,
 • zapewniać obsługę posprzedażną,
 • zapewniać usługi lokalizacyjne,
 • wyświetlać poprawny adres na mapie,
 • zapobiegać oszustwom i nielegalnym działaniom oraz je wykrywać,
 • poprawiać jakość naszych usług,
 • informować na bieżąco o aktualizacji usług i o ofertach promocyjnych.

Chronimy Twoje dane osobowe, wykorzystując wszelkie dostępne środki ochronne w celu zmniejszenia ryzyka naruszenia bezpieczeństwa.

Przechowujemy Twoje dane osobowe, o ile jest to konieczne do świadczenia naszych usług lub wypełniania naszych zobowiązań prawnych. Następnie bezpiecznie usuwamy te informacje.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia GDPR. Pamiętaj, że wpłynie to na możliwość dostępu do niektórych naszych usług. Możesz wycofać swoją zgodę kontaktując się z nami, wyraźnie wskazując swoje dane i problem.

Ponadto, na żądanie, udostępnimy kopię Twoich danych osobowych w czytelnej formie, zgodnie z art. 20 rozporządzenia GDPR. Na Twoje życzenie poprawimy Twoje dane zgodnie z art. 16 rozporządzenia GDPR.

W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i poprawić je, logując się na swoje konto. Masz prawo wiedzieć, jakie dane osobowe przechowujemy na Twój temat (art. 15 rozporządzenia GDPR).